Създаването на музейни сувенири е било част от концепцията и визуалната идентичност на Дома на хумора и сатирата още със създаването му 1972-1975. Ролята и важността на музейния магазин е била оценена и заложена още в първия проект за Дома.

Така в институцията заработва малък сувенирен щанд, а на водещи художници-сатирици като Борис Димовски е възложено да разработят дизайн на сувенири.

През 2020 година, Музеят на хумора и сатирата инициира мащабен проект за обновяване и разширяване на своя сувенирен магазин, като добави към типичните музейни сувенири вдъхновени от габровския хумор множество подбрани артикули. От литература за изкуство, сатирични и хумористични издания, каталози от изложбите на Музея, биографии на български художници, до весели и поучителни детски книжки.

Бяха разработени нови сувенири, които да носят посланията на Музея в нов облик, който да достига лесно до съвременните ни гости, до младите и до децата в нашето време. 

 

 

 

Музейният магазин е реализиран с кредитно финансиране от Фонда за градско развитие – Север

Главна цел на проекта: Преустройство и развитие на сувенирен магазин в Музея на хумора и сатирата, Габрово