Общи условия за продажба на сувенири и реплики в онлайн магазина на Музея на хумора и сатирата, гр. Габрово (“Музея”)

Последна актуализация 01.04.2023 година. Изцяло замества всички предходни версии.

 

Моля, прочетете този раздел внимателно.

 

Тези общи условия уреждат Вашите отношения като клиент и потребител с Музея като продавач на вещите в онлайн магазина, притежател или ползвател на правата на интелектуална собственост относно тях и собственик на дигиталния актив - уебсайта на онлайн магазина.

 

Телефонен номер за контакт с Музея: 0879987118

Имейл за контакт с Музея (включително жалби, сигнали, качество на обслужването): shop@humorhouse.bg

 

Първа част: Общи условия за продажба на сувенири и други вещи в онлайн магазина

Право на отказ при сключването на договор за покупко-продажба през онлайн магазина: клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причина и без да дължи обезщетение или каквито и да било разходи (освен за доставка, която не е до офис на куриер) в срок до 14 календарни дни от датата, на която приеме стоката от Музея по указания от него/нея начин при подаване на поръчката.

 

Потребителите имат право на отказ от отговора, съответно - да върнат закупени сувенири и други вещи от онлайн магазина 

Изображенията на сувенири и други вещи в комуникационните канали на онлайн магазина са с илюстративен характер и може да не отговарят на реалните размери. Публикуваните снимки са актуални към момента на публикуване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Първа част: Условия на покупко-продажба на онлайн магазина  4

 1. Дефиниции 4
 2. Потребителска продажба на Сувенири и други вещи . Съответствие 4
 3. Поръчка. Предложение за покупка на обявени сувенири и други вещи за продажба в онлайн магазина 5
 4. Потвърждение на получената поръчка 6
 5. Плащане 6
 6. Известие за изпращане на сувенирите и вещите 6
 7. Сключване на договора. Задължение за изпълнение 7
 8. Доставка. Преминаване на риска. Задължение за преглед 7
 9. Упражняване на правото на отказ от потребител 8
 10. Доставка и връщане. Замяна 8
 11. Начин на връщане на суми, подлежащи на възстановяване 8
 12. Гаранция 9
 13. Отговорност на Музея при несъответствие - потребители 9
 14. Отговорност на Музея при несъответствие – други клиенти 10
 15. Предявяване на рекламации 10
 16. Отстъпки, промоции, намалени цени 11

Втора част: Условия за ползване на онлайн магазина  11

 1. Приемливо ползване на приложението и уебсайта на онлайн магазина 11
 2. Профили, сигурност и пароли 13
 3. Електронно сключване на споразумения 13
 4. Условия за ползване на съдържанието в онлайн магазина 13
 5. Интелектуална собственост 16

Четвърта част: Общи разпоредби  16

 

Първа част: Условия на покупко-продажба на онлайн магазина

1.     Дефиниции

„Потребител" означава клиент – физическо лице, което поръчва или използва сувенири и други вещи от онлайн магазина изключително за свои лични цели, които не са свързани с упражняването на неговия занаят или професия Ако пазаруващите от онлайн магазина не притежават качеството „потребител“, то някои от разпоредбите, предлагащи защита именно поради качеството потребител на купувача по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да не се отнасят за тях – включително, но не само правото на отказ.

"Клиент" е всеки клиент на онлайн магазина.

„Друг клиент" е клиент на онлайн магазина, различен от потребител.

„Рекламация" означава предявяване от потребител на претенция за несъответствие на стоката по смисъла на тези Общи условия и отправяне на искане за привеждането и в съответствие с нейното обичайно употребление и описанието й в сайта на онлайн магазина и придружаващите я указания посредством ремонт или замяна.

„Сувенири и други вещи “ означава сувенирите и другите вещи, включени в асортимента на онлайн магазина по всяко време.

 

2.     Потребителска продажба на Сувенири и други вещи . Съответствие

Сувенирите и вещите – предмет на договорите за покупко-продажба, сключени при действието на тези Общи условия следва да отговарят на описанието, вида, количеството и качеството, посочени в потвърждението за получена поръчка съгласно т.4 по-долу. В случай на разминаване между поръчаното и полученото, потребителят незабавно уведомява онлайн магазина по електронната поща, указана в тези Общи условия и в онлайн магазина за подобни сигнали. Описанията на сувенирите и вещите като свойства и характеристики са посочени на сайта на онлайн магазина;

 

 

3.     Поръчка. Предложение за покупка на обявени сувенири и други вещи за продажба в онлайн магазина

3.1 Музеят полага най-добри усилия да представи на уебсайта и приложението си пълни и точни описания на предлаганите сувенири и други вещи и техните характеристики, заедно с техни изображения и актуални идентични цени, указани в български лева и с включен данък добавена стойност

3.2 При всички усилия сувенирите и вещите, изложени в онлайн магазина, да отговарят на актуалните наличности и цени, потребителят е информиран, че е възможно да се допуснат някои грешки или несъответствия, за които същият ще бъде уведомен по предоставения от него телефон за връзка в процеса по обработка на подадената поръчка от онлайн магазина. При всички случаи, включително при констатирано несъответствие, потребителят разполага с правото си на отказ от договора в 14-дневен срок от датата на получаване на поръчаните сувенири и други вещи, в който случай посочената от него за целта сметка по т.11 ще бъде заверена със сумата, подлежаща на връщане. Въпреки това, Потребителят може да избере заплатената от него сума да бъде използвана за заместваща вещ.

3.3 Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез подадената при регистрация информация и всяка друга информация, въведена от него във формуляра на поръчката.

3.4 Поръчка се подава от клиента по електронен път през секцията на онлайн магазина, отбелязана с икона на Количка.

3.5 Условие за валидно подаване на поръчка от клиент е попълването на електронния формуляр за поръчка, приемането на тези Общи условия и запознаване с политиката за защита на личните данни.

3.6 Поръчката от клиент има правно значение на оферта за закупуване на сувенири и други вещи от асортимента на онлайн магазина. В този смисъл, договорът за покупко-продажба чрез онлайн магазина се счита за сключен между Музея и клиента при наличие на условията на т. 4.2. по-долу.

 

4.     Потвърждение на получената поръчка

4.1. Потвърждението за получена поръчка, отправено от Музея, не представлява приемане на офертата на клиента, съответно - не води до сключване на договор за покупко-продажба при действието на тези Общи условия, а регистрира нейното получаване.

4.2. За избягване на съмнение, договорът за покупко-продажба през онлайн магазина се счита сключен, съответно – офертата на клиента – приета от Музея, едва към момента на получаване на известие от клиента за изпращане на поръчаните чрез онлайн магазина сувенири и други вещи , съгласно т. 6 във връзка с т. 7 по-долу.

 

5.     Плащане

 5.1. Плащане на поръчка, направенa от клиент в онлайн магазина, се осъществява чрез натискане на бутона „премини към плащане“ в модула на количката за пазаруване. Цената на дребно на всеки артикул, предлаган на онлайн магазина, се посочва ясно с включеното дължимо ДДС непосредствено до бутона "премини към плащане" в модула на количката за пазаруване на онлайн магазина. Музеят приема плащания през електронния си магазин с кредитни и дебитни карти и наложен платеж. В случай на плащане с кредитни и дебитни карти, сумата на поръчката ведно с разходите за доставка се блокира по картата на потребителя и се усвоява при изпращане на известието за изпращане на сувенирите и вещите по т.6 по-долу.

5.2 Общата цена, дължима за направената поръчка, ведно с дължимите данъци и разходите за доставка на стоката по избрания от потребителя начин, се калкулира и включва в екрана на модула "Моята Кошница", който се визуализира непосредствено преди бутон "премини към плащане". Общата цена се посочва и в потвърждението за получена поръчка по т.4.1, изпратено на email адреса на клиента.

 

6.     Известие за изпращане на сувенирите и вещите

 След получаването на поръчка и успешно блокиране на сумата по картата на клиента, потребителят получава известие за изпращане на сувенирите и вещите от куриера, който е използван от Музея за осъществяване на доставките.

 

7.     Сключване на договора. Задължение за изпълнение

Договорът се счита за сключен в момента, в който известието за изпращане на сувенирите и вещите бъде доставено до мейл сървъра на клиента.

 

8.     Доставка. Преминаване на риска. Задължение за преглед

 

 8.1 Музеят предоставя на клиента възможност да избира между:

a. доставка до офис/автомат на куриер (стандартна доставка);

б. доставка до адрес, посочен от клиента;

8.2 Цените на доставките са различни и се визуализират при избора на предпочитан начин на доставка от страна на потребителя, като се включват в крайната сума за блокиране/плащане от клиента.

8.3 Рискът от погиване или повреждане на вещите или сувенирите преминава върху клиента от момента на предаването им от Музея на куриера.

8.4 Цената на доставката се начислява в търговския документ, когато заявката не отговаря на минималните изисквания за безплатна доставка.

8.5 Вещи и сувенири НЕ се изпращат извън територията на Република България.

8.6 С цел да се открие незабавно настъпила щета, липси или загуби в резултат на транспортирането на сувенирите и вещите, всяка пратка се експедира с опция „Отвори и провери“. Ако клиентът не се възползва от опцията, счита се, че е приел стоката без забележки при транспорта.

8.7 При установяване на щета или липса в резултат от транспортирането на сувенирите и вещите, клиентът описва щетата в товарителницата и попълва и подписва двустранния констативен протокол заедно с куриера.

8.8 Копие от протокола и товарителницата, ведно с всички рекламации по отношение на количествено и/или номенклатурно несъответствие се изпращат на мейл адреса shop@humorhouse.bg на Музея в срок до 24 часа от установяването на щетата.

8.9 След получаване от Музея на онлайн заявка за Рекламация за количествено и номенклатурно несъответствие, или нарушен търговски вид, Потребителят получава мейл потвърждение, че рекламацията му е регистрирана и в срок до 14 дни от получаването на стоката в склада на онлайн магазина, в случай че рекламацията бъде уважена, Музеят връща сумата по сметка, подадена от Клиента.

 

9.     Упражняване на правото на отказ от потребител

9.1 Всеки потребител има правото да упражни правото си на отказ от сключения дистанционно договор по правилата на тези Общи условия, в срок до 14 дни от получаване на сувенирите и вещите, по отношение на която потребителят иска да се откаже от договора.

9.2 Правото на отказ се упражнява с попълване и изпращане на Музея на посочения в приложението/ сайта мейл с качената в приложението/сайта бланка на формуляра за отказ.

9.3 Сувенирите и вещите, по отношение на които е упражнено правото на отказ, се връщат на Музея в срок до 14 дни от получаването на формуляра от същия, за сметка на потребителя.

9.4 Музеят може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи сувенирите и вещите с цел преглед на целостта на опаковката и самите сувенири и други вещи .

 

10.  Доставка и връщане. Замяна

10.1 Моментът на доставяне на сувенирите и вещите е моментът, в който въпросната доставка бъде приета за клиента от лице от неговото домакинство или лице, намиращо се на адреса за доставка, подаден от клиента.

10.2 При упражняване на правото си на отказ от договора, описано в началото на тези Общи условия, потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 дни от датата на получаването ѝ.

10.3 За целта вещите трябва да са в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския им вид.

10.4 След проверка в срок от 14 дни се възстановява сумата на купувача. Транспортните разходи по замяната или връщането са за сметка на купувача, освен ако Музеят не установи дефект по върнатия от клиента артикул.

 

11.  Начин на връщане на суми, подлежащи на възстановяване

Възстановяването на дължими суми в полза на купувача се извършва в срок от 14 дни след настъпването на предпоставките за това съгласно тези Общи условия, по посочена от потребителя в кореспонденцията с Музея за тази цел банкова сметка.

 

12.  Гаранция

12.1 При спазване на ограниченията по отношения на някои Сувенири и други вещи , описани по – долу в тази секция, законовата гаранция за съответствие на закупената от онлайн магазина вещ за потребители покрива период от 2 години за всяко несъответствие на продукта, което е било налице към момента на нейното доставяне и се е проявило в двегодишния период след това, освен за случаите, когато остатъчният срок на годност на закупените сувенири и други вещи е по-кратък от 2 години, считано от датата на тяхната доставка.

12.2 За избягване на съмнение, без изброяването да е изчерпателно, гаранцията не покрива несъответствия в сувенирите и вещите, които са резултат от въздействието на влага, наводнение, пожар, природни бедствия, претоварване на електрическата мрежа, токови удари, други застрахователни събития, както и счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други умишлени или възникнали по непредпазливост действия; злоупотреба, неправилна употреба, необичайна употреба или употреба в нарушение на който и да е приложим стандарт, кодекс или указания за употреба, в това число, без ограничение, тези, които се съдържат в последните стандарти за безопасност, промишлени и/или електрически стандарти за съответния регион.

12.3 Без това да отменя или заменя някое от другите условия по този раздел, гаранцията на стоката не се прилага, ако е налице някое от следните обстоятелства:

(i) Употребата на вещта са извършени при неспазване на инструкциите за това, съхранявана е неправилно или, ако инструкции липсват, е използвана за цели, различни от обичайните;

(ii) Извършен е ремонт от лице, различно от Музея или което не е одобрено от него;

(iii) Щетите са настъпили в резултат на нарушаване на целостта на вещта или сувенира или повреди, възникнали като резултат от остаряла или повредена електроинсталация.

 

13.  Отговорност на Музея при несъответствие - потребители

 13.1 При установено несъответствие на стоката, което се покрива от гаранцията (когато е приложимо), потребителят има право:

(i) да предяви рекламация; или

(ii) да получи пропорционално намаляване на цената;

(iii) когато несъответствието е значително и при два неуспешни опита на Музея да ремонтира или замени дефектната вещ – да развали договора (включително частично – само по отношение на определени Сувенири и други вещи, за които основанията за това са налице).

13.2 Несъответствието следва да бъде отстранено в срок до 30 дни от приемането на рекламацията на потребителя, като при сувенирите и вещите с цифров елемент този срок е до 45 дни. При разваляне на договора прилагат се съответно правилата за връщане на сувенирите и вещите от потребителя по т.9.

 

14.  Отговорност на Музея при несъответствие – други клиенти

 14.1 Музеят се освобождава от отговорност за недостатъци, ако не се спазени изискванията на т.6.

14.2 При съществени скрити недостатъци, проявили се в рамките на 6 месеца от доставката, потребителят разполага с възможностите по т.13 по-горе.

 

15.  Предявяване на рекламации

 15.1 Рекламация може да се предяви от Потребителя по отношение на стоката в срок до 2 години от нейната доставка, ако не се касае за сувенир или вещ с по-кратък срок на годност, при съответно наличие на условията по т.10.

15.2 Рекламациите се подават чрез наличната електронна форма, достъпна в онлайн магазина. За установяване на дефекта, чрез техническа проверка, може да се изиска вищта да бъде изпратена до офиса на Музея на разноски на клиента.

15.3 При потвърдени дефекти Музеят отстранява за своя сметка дефекта в срок до 30 дни от получаването на дефектната вещ или заменя дефектната вещ. При невъзможност да се отстрани дефекта или да се подмени, Музеят възстановява сумата, заплатена от купувача за дефектиралата вещ. При основателна рекламация, ремонтираната или заменена стока се връща на клиента за сметка на Музея.

15.4 Ако рекламацията се счете за неоснователна, вещта по избор на Клиента може да му/ѝ бъде върната , като транспортните разходи са за негова сметка.

 

16.  Отстъпки, промоции, намалени цени

 16.1 Промоционалните предложения в онлайн магазина важат за периода от един календарен месец.

16.2 Обявените цени в онлайн магазина са в лева с ДДС..

16.3 Всяко съобщение за намаление на цените (т.нар. промоционално предложение) съдържа предишната цена, която Музеят е прилагал през определен период преди датата, от която влиза в сила намалението на цената. Предишна цена е най-ниската цена на стоката или услугата, която Музеят е прилагал през период, не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената в същата верига търговски обекти, интернет страница или приложение. За избягване на съмнение, намалената цена се посочва в онлайн магазина по от следните начини:

a. Чрез поставяне на новата цена до предишната, която е зачертана или

b. Чрез думите „нова цена“ и „предишна цена“, последвани от съответните суми или

c. Чрез поставяне на процент на намалението, като новата цена се поставя до предишната, която е зачертана

16.4Онлайн магазинът не гарантира наличност на всички предложения, включени в промоционалната комуникация – промоционалните предложения важат до изчерпване на количествата на съответните промоционални сувенири и други вещи в рамките на периода на провеждане на дадена активност.

 

Втора част: Условия за ползване на онлайн магазина

17.  Приемливо ползване на приложението и уебсайта на онлайн магазина

 17.1 Приемайки действието на тези Общи условия, клиентът се съгласява, че:

(i) ще предоставя точна, актуална и пълна информация на онлайн магазина, включително, но без това да се ограничава до: информация, необходима за регистрация; (ii) няма да използва онлайн магазина, за да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, разпространява, публикува или използва за каквито и да е търговски цели софтуера, съдържанието, информацията, данните, офертите, сувенирите и вещите или услугите, предоставяни от онлайн магазина или получени чрез онлайн магазина, без изричното предварително писмено съгласие на онлайн магазина. Това ограничение включва всеки опит за включване на която и да е информация от онлайн магазина в който и да е друг онлайн магазин, каталог или изложба.

(ii) ще осигурите своя собствен достъп до онлайн магазина, включително, но без ограничение, снабдяване с и поддръжка на всички телефонни устройства и услуги, компютърен хардуер и софтуер, както и друго оборудване и заплащане на всички свързани с тях такси;

(iii) няма да използва онлайн магазина по какъвто и да е начин, който оказва неблагоприятно въздействие върху наличността на ресурсите ѝ за други потребители или по какъвто и да е начин, който би могъл да повреди, деактивира, претовари или да наруши работата на сървърите или мрежите на онлайн магазина или на доставчиците на онлайн магазина;

(iv) няма да използва онлайн магазина за каквато и да е цел, която е незаконна, противоправна или злонамерена, която представлява намеса в личния живот на други лица, тормоз, клевета, опозоряване, неудобство, непристойност, заплаха или която по друг начин е забранена от действащите закони на ЕС и България;

(v) няма да събира или да съхранява лични данни за други потребители;

(vi) няма да използва онлайн магазина за търговски цели, които не са изрично одобрени. Забраната обхваща препродажба на сувенири и други вещи от онлайн магазина на трети лица;

(vii) няма да качва, публикува, изпраща по имейл или по друг начин да излъчва рекламни или промоционални материали, включително, но без това да се ограничава до: „нежелана поща”, „анкети”, „спам”, „верижни писма”, „пирамидални схеми” или всяка друга форма на опити за продажби или неразрешена комуникация;

(viii) няма да качва, публикува, изпраща по имейл или по друг начин да предава каквито и да е материали, които съдържат вируси или друг компютърен код, файлове или програми, които биха могли да прекъснат, ограничат или да попречат на функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване.

17.2 Достъпът до онлайн магазина може да бъде прекратен незабавно по едноличната преценка на онлайн магазина, с или без предизвестие, в случай, че бъдат нарушени разпоредбите на тези Общи условия, или на каквото и да е друго основание, предвидено в закон.

 

18.  Профили, сигурност и пароли

 18.1 Някои раздели на онлайн магазина може да изискват регистрация или по друг начин да изискват клиента да предостави информация, за да използва определени функции или услуги.

18.2 Отговорност на клиента е да поддържа поверителността на паролата си за достъп и потребителското си име и да не ги предоставя на трето лице. Онлайн магазина не носи отговорност за каквито и да е загуби, които клиентът може да понесе в резултат на това, че някое друго лице използва неговата парола или профил, независимо дали това се извършва с или без негово знание.

18.3 Клиентът носи отговорност и за всички дейности, които се извършват чрез неговия профил.

18.4 Клиентът е длъжен незабавно да уведоми онлайн магазина за всяко неразрешено използване на профила му.

18.5 Нито онлайн магазина, нито нейните доставчици на услуги или представители носят отговорност за каквито и да е загуби или щети от какъвто и да е вид, които могат да възникнат в резултат на това, че някое друго лице е използвало клиентски профил, независимо дали с или без знанието на клиента.

 

19.  Електронно сключване на споразумения

 

Използването на онлайн магазина от Ваша страна изисква дееспособност за сключване на такъв тип споразумения и извършване на електронни транзакции.

КЛИЕНТЪТ ПОТВЪРДЖАВА, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, ПОДАДЕНА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ПРЕДСТАВЛЯВА НЕГОВОТО СЪГЛАСИЕ И НАМЕРЕНИЕ ДА БЪДЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТАКИВА СПОРАЗУМЕНИЯ, КОЕТО Е В СИЛА ЗА ВСИЧКИ ЗАПИСИ, СВЪРЗАНИ С ВСИЧКИ ТРАНЗАКЦИИ, СКЛЮЧВАНИ В СРЕДАТА НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВЕСТИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ, УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКИ, СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ПО КОЕТО И ДА Е ОТ ГОРЕИЗБРОЕНОТО.

 

20.  Условия за ползване на съдържанието в онлайн магазина

20.1 Онлайн магазина предоставя на своите клиенти и ползвателите на уебсайта ограничен, неизключителен, отменим лиценз, за да преглеждат, споделят, отпечатват или изтеглят всяко Съдържание, съгласно определението му по-долу, от онлайн магазина единствено за лично ползване.

20.2 На клиентите не се предоставя правото да лицензират, препубликуват, разпространяват, копират, преотстъпват, подлицензират, прехвърлят, продават, подготвят или създават производни произведения или да използват за различни от лични цели която и да е част от Съдържанието на онлайн магазина.

20.3 Нито една част от което и да е Съдържание не може да бъде възпроизвеждано под каквато и да е форма или да бъде включвано в каквато и да е система за извличане на информация, електронна или механична, освен за лично ползване.

20.4 Клиентът няма право да осъществява достъп до или да използва онлайн магазина по начин, който би могъл или има за цел да навреди на онлайн магазина, или на който и да е сървър или мрежа, която поддържа онлайн магазина, или да се намесва в използването на онлайн магазина от други лица.

20.5 Също така клиентите са свободни да създават хипервръзка към онлайн магазина или към съдържанието в нея, при условие, че тази хипервръзка не представя онлайн магазина или нейните сувенири и други вещи или услуги по неправдоподобен, подвеждащ, увреждащ репутацията или друг неподобаващ начин, и при условие, че тази хипервръзка не намеква за поддръжката или одобрението на чужда интернет страница или на чуждо съдържание от страна на онлайн магазина.

20.6 Текстовете в комуникационните канали на онлайн магазина са само с информативна цел и не могат да заменят посещението при лекар или фармацевт.

20.7 Нито един посетител на уебсайта .bg или клиент на онлайн магазина няма право да използва автоматизирани системи (например роботи, „паяци” и други) или компютърни системи, за да получавате достъп, включително за търсене или сканиране на информация в онлайн магазина, включително за да резервира, закупува или получава по друг начин поръчки, кодове за отстъпка, промоционални кодове, ваучери, кредити, карти за подаръци или всякакви други услуги или артикули, налични на онлайн магазина.

20.8 Клиентът се съгласява да не събира лични данни на другите потребители на онлайн магазина или да продавате или по друг начин да използвате тази информация по какъвто и да е начин. С изключение на ограничените права, изрично предоставени тук, всички имуществени и други права в и върху онлайн магазина и цялото Съдържание, публикувано в нея, са запазени и са собственост на онлайн магазина.

20.9 Клиентът се задължава:

(i) да не предприема каквито и да е действия, които налагат или могат да наложат (по преценка на онлайн магазина) неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктура;

(ii) да не извършва достъп, да презарежда или опреснява страници за транзакции, събития или поръчки, както и да не изпраща каквато и да е друга заявка към сървъри, обработващи транзакции, повече от един път в рамките на който и да е трисекунден интервал;

(iii) да не изпраща заявки за зареждането на повече от 1000 страници от онлайн магазина за всеки период от двадесет и четири (24) часа, независимо дали самостоятелно или заедно с група лица;

(vi) да не декодира, декриптира, модифицира или да извършвате обратно инженерство на всякакви поръчки или основни алгоритми или баркодове, използвани в или при генерирането на поръчки или при зареждането на онлайн магазина; или

(vii) да не използва бот технология за търсене, резервиране или закупуване на сувенири и други вещи през онлайн магазина; за избягването на съмнение, тези Общи условия изрично забраняват използването на автоматизиран софтуер за закупуване на сувенири и други вещи през онлайн магазина и заобикалянето на която и да е мярка за сигурност, система за контрол на достъпа или друг технологичен контрол или мярка в онлайн магазина, която се използва за налагане на лимити за закупуване на сувенири и други вещи .

20.10 При използването на онлайн магазина клиентът няма право:

(i) да получава или да се опитва да получи неоторизиран достъп до услугите или системите на онлайн магазина;

(ii) да използва или да се опитва да използва услугите или системите на онлайн магазина по какъвто и да е начин, който не е изрично разрешен от онлайн магазина;

(iii) да прекъсва, уврежда или възпрепятства работата на услугите или системите на онлайн магазина; или

(vi) да заобикаля или да се опитва да заобикаля механизмите за сигурност на онлайн магазина.

 

ОНЛАЙН МАГАЗИНА СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ДОСТЪП ДО СВОИТЕ СЪРВЪРИ НА ВСЯКО ЛИЦЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ПОРАДИ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ТОВА ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО: ПОРАДИ НАРУШАВАНЕ НА НЯКОЕ ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

21.  Интелектуална собственост

21.1 Потребителите и посетителите на онлайн магазина приемат и се съгласяват, че изображенията и текстовете, включени в онлайн магазина, са интелектуална собственост на Музея и/или на трети лица и Музеят има право да ги представят публично, да ги правят публичнодостъпни, да възпроизвеждат техните изображения или да изготвят реплики от сувенирите и вещите, които се предлагат за продан в онлайн магазина.

21.2 За избягване на съмнение, това не дава право на посетителите или потребителите на онлайн магазина, освен ако нещо изрично и различно не е договорено чрез предоставяне на лиценз от страна на автора, да правят реплики на вещите и сувенирите, да ги възпроизвеждат цифрово или на хартия – с търговска или друга цел, да ги предлагат на свой ред на продажба или по какъвто и да е начин да нарушават правата на техните автори. Същото се отнася и до описанията на сувенирите или вещите, налични в онлайн магазина, както и до останалите текстове или изображения в онлайн магазина, които не са пряко свързани с вещите или сувенирите за продан.

 

Четвърта част: Общи разпоредби

22. Ако дадена разпоредба на тези Общи условия бъде провъзгласена от съд за недействителна, това не засяга действителността на останалите разпоредби.

23. Всички електронни изявления, разменени между страните, се считат за валидни и равностойни на писмените за целите на доказване на обстоятелствата, описани в тях.

24. Музеят има право да счита всяко електронно изявление, направено от електронния адрес на клиента, посочен от него в поръчката или формата за контакт, за изхождащо от клиента.

25. Страните полагат най-добри усилия да уредят споровете помежду си в дух на разбирателство и по взаимно съгласие.

26. Тези Общи условия представляват цялостното и единствено споразумение между страните и могат да бъдат изменени само с изрично писмено волеизявление, подписано между двете страни. При липса на двустранно писмено споразумение, указващо изрично на отклонение от тези Общи условия, отделните договори за продажба, сключени между страните чрез отправяне на поръчка и насрещно известие за изпращане на сувенирите и вещите, се тълкуват и изпълняват съобразно Общите условия. Онлайн магазинът има право да измени тези Общи условия по всяко време, за което публикува съобщение на сайта на електронния магазин. Подадените, но неизпълнени или неотказани поръчки към датата на публикуване на изменението, се изпълняват при действието на общите условия, валидни към момента на тяхното подаване. Онлайн магазина възстановява получените суми по банков път, на посочена от потребителя банкова сметка, във формуляра за връщане. Органи за алтернативно решаване на потребителски спорове, в чийто обхват на дейност попада онлайн магазина, са общите помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите. Потребителски спорове могат да се разглеждат и чрез Европейската онлайн платформа за решаване на спорове.